Bông Thạch Anh

Thạch anh tím,thu hút và phát triển sinh khí tốt cho sức khỏe TAT-01-2503

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 8cm x 12cm + Khối lượng:

Bông thạch anh tím,thu hút và phát triển sinh khí tốt cho sức khỏe TAT-01-2707

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 8cm x 10cm x 15cm + Khối lượng:

Thạch anh tím,thu hút và phát triển sinh khí tốt cho sức khỏe TA101-S3-1385

+ Chất liệu và hoàn thiện : Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10.5cm x 7cm x 14cm + Khối

Thạch anh tím ,thu hút và phát triển sinh khí tốt cho sức khỏe TA101-S3-2731

+ Chất liệu và hoàn thiện : Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 9.5cm x 13cm + Khối

Hang thạch anh Brazil,thu hút và phát triển sinh khí tốt cho sức khỏe HTA11-11

+ Chất liệu và hoàn thiện: Hang thạch anh tím Brazil (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 25cm x 72cm + Khối lượng: