Tỳ Hưu Phong Thủy

Tỳ hưu tài phước,mang lại phước lộc dồi dào,tài vận hanh thông E011

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 39cm x 18cm x 31cm + Khối

Tỳ hưu cam chiêu tài,mang lại phước lộc dồi dào,tài vận hanh thông E032

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu bằng bột đá màu, đế thủy tinh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 9cm

Tỳ hưu hoàng long cõng con,mang lại phước lộc dồi dào,tài vận hanh thông M016

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu cõng con đá Hoàng Long (Tân Cương – Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 23cm x 6.2cm x

Tỳ hưu Tiêu Ngọc xanh trung,mang lại phước lộc dồi dào,tài vận hanh thông M002

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá tiêu ngọc xanh gân huyết đỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 9cm x

Tỳ hưu thanh ngọc như ý,mang lại phước lộc dồi dào,tài vận hanh thông M012

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu Thanh Ngọc cõng gậy như ý (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 4.5cm x 9.5cm.

Tỳ hưu Bắc Kinh đen,mang lại phước lộc dồi dào,tài vận hanh thông BKD-L

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh đen khủng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 12cm x 26cm + Khối