Thuyền Buồm,Thuyền Rồng

Thuyền buồm cam lớn,mọi điều luôn được thuận lợi, sự nghiệp phát triển vượt bậc E206

+ Chất liệu và hoàn thiện : Thuyền buồm đầu rồng bằng bột đá màu, đế gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 46cm

Thuyền buồm đầu rồng vàng,sự nghiệp phát triển vượt bậc E216

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thuyền buồm đầu rồng trên đế thủy tinh, bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x

Thuyền buồm đỏ nhỏ,sự nghiệp phát triển vượt bậc E207

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thuyền buồm bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 24cm x 13cm x 30cm. + Khối lượng:

Thuyền buồm xanh nhỏ,mọi điều luôn được thuận lợi, sự nghiệp phát triển vượt bậc E205

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thuyền buồm bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 24cm x 13cm x 30cm. + Khối lượng:

Thuyền xanh đế thủy tinh,mọi điều luôn được thuận lợi, sự nghiệp phát triển vượt bậc E213

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thuyền buồm bằng bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 8cm x 15cm. + Khối