Phật,Phật Di Lặc

Phật Di lạc Bạch Ngọc,giúp tiêu tai giải nạn,cuộc sống hạnh phúc N056

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di lạc Bạch Ngọc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 6cm x 10cm + Khối lượng:

Quan âm thượng thiện,giúp tiêu tai giải nạn,cuộc sống hạnh phúc Y147

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật quan âm thượng thiện như thủy bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 31cm

Quan âm tường long,giúp tiêu tai giải nạn,cuộc sống hạnh phúc Y149

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật quan âm trên rồng bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 18cm

Di Lặc đá Lam Ngọc,giúp tiêu tai giải nạn,cuộc sống hạnh phúc R082

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Phật Di lặc xanh ngồi, đá Lam Ngọc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 8cm x 8cm x

Di lặc ngồi Thanh Ngọc,giúp tiêu tai giải nạn,cuộc sống hạnh phúc N056

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Phật Di lạc xanh ngồi, đá tự nhiên Thanh Ngọc, đế gỗ. + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 8cm

Phật Di Lạc Phỉ Thúy,giúp tiêu tai giải nạn,cuộc sống hạnh phúc PT13

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lạc ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 6cm x 28.5cm . +