Vòng,Chuỗi Đeo Tay

Vòng ngọc Myanmar,tăng cường may mắn và sức khỏe VM106-9750

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay ngọc Myanmar trắng đốm đen (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính) : 6.1cm + Khối lượng: 65g + Ý nghĩa:

Chuỗi ruby xanh,tăng cường may mắn và sức khỏe S1130-4928

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá ngọc hồng lục bảo ruby xanh (gần với ruby). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi lớn vừa, 17 bi.

Vòng ngọc Myanmar,tăng cường may mắn và sức khỏe VM103-6000

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng đeo tay ngọc Myanmar vân xanh đậm (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (đường kính): 5.3cm + Khối lượng: 24g + Ý nghĩa:

Chuỗi ruby xanh,tăng cường may mắn và sức khỏe S1130-2728

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá ngọc hồng lục bảo ruby xanh (gần với ruby). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi vừa, 21 bi. +

Vòng thạch anh tóc đỏ,tăng cường may mắn và sức khỏe S910-1360

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng đeo tay thạch anh tóc đỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 23 bi nhỏ. + Khối lượng:

Vòng thạch anh tóc đỏ,tăng cường may mắn và sức khỏe S910-2080

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng đeo tay thạch anh tóc đỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 20 bi vừa. + Khối lượng: