Hang Thạch Anh

Hang thạch anh tím,thu hút và phát triển sinh khí tốt cho sức khỏe HTA11-8

+ Chất liệu và hoàn thiện: hang thạch anh tím Brazil tự nhiên (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 45cm x 25cm x 30cm +

Hang thạch anh tím,thu hút và phát triển sinh khí tốt cho sức khỏe HTA11-1

+ Chất liệu và hoàn thiện: hang thạch anh tím Uruguay tự nhiên (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 32cm x 35cm x 70cm +

Hang thạch anh tím,thu hút và phát triển sinh khí tốt cho sức khỏe HTA13-2940

+ Chất liệu và hoàn thiện: Hang thạch anh, thạch anh tím (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18.5cm x 15.5cm x 23cm + Khối

Hang thạch anh Brazil,thu hút và phát triển sinh khí tốt cho sức khỏe HTA11-11

+ Chất liệu và hoàn thiện: Hang thạch anh tím Brazil (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 25cm x 72cm + Khối lượng: