Quả Cầu Phong Thủy

Quả cầu thạch anh tím,giúp vạn sự luôn được suôn sẻ,thuận lợi và tốt đẹp QC203-3178

+ Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá thạch anh tím (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 5.8cm + Khối lượng: 387g + Ý nghĩa: Là hòn

Cầu dạ quang xanh,giúp vạn sự luôn được suôn sẻ,thuận lợi và tốt đẹp QC211-1452

+ Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá dạ quang xanh. + Kích thước (đường kính): 5.3cm + Khối lượng: 390g. + Ý nghĩa: biểu tượng của công việc

Cầu thạch anh trắng,giúp vạn sự luôn được suôn sẻ,thuận lợi và tốt đẹp QC210-3093

+ Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá thạch anh trắng tinh thể (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 6.9cm + Khối lượng: 655g + Ý nghĩa:

Cầu đá mắt mèo,giúp vạn sự luôn được suôn sẻ,thuận lợi và tốt đẹp QC204-620

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quả cầu phong thủy đá mắt mèo vân gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 4.7cm + Khối lượng: 184g + Ý

Cầu thạch anh vàng,giúp vạn sự luôn được suôn sẻ,thuận lợi và tốt đẹp QC208-2595

+ Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá thạch anh vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 10.2cm + Khối lượng: 1578g + Ý nghĩa: là