Chùa,Tháp Văn Xương

Tháp hoàng long 9 tầng, bổ trợ học hành thật tốt,giúp công việc tăng tiến M022

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tháp Văn Xương đá Hoàng Long (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 5cm x 14.5cm + Khối lượng: 350g +

Tháp Đông Linh 7 tầng,bổ trợ học hành thật tốt,giúp công việc tăng tiến M092

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tháp Văn Xương đá ngọc Đông Linh 7 tầng (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 4cm x 12cm + Khối

Tháp Văn Xương Hắc Ngà, bổ trợ học hành thật tốt,giúp công việc tăng tiến M096

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tháp Văn Xương đá Hắc Ngà (thạch anh đen) 7 tầng. + Kích thước (đường kính x cao): 4cm x 12cm + Khối lượng:

Văn xương 7 tầng, bổ trợ học hành thật tốt,giúp công việc tăng tiến M118

+ Chất liệu và hoàn thiện : tháp văn xương thạch anh hồng 7 tầng (tại Việt Nam) + Kích thước ( đường kính x cao) : 4cm x 10cm

Tháp Văn Xương 9 tầng, bổ trợ học hành thật tốt,giúp công việc tăng tiến DT116

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tháp Văn Xương đá Hoàng Long (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 6.5cm x 15cm + Khối lượng: 400g +