công ty bán thiềm thừ

Thiềm thừ xanh, gỗ xoay,ngậm tiền giữ của cải,đem lại thịnh vượng E083

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân), đế gỗ xoay, bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x

Cóc liên niên chiêu tài,ngậm tiền giữ của cải,đem lại thịnh vượng E079

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu(tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 33cm x 19cm x 30cm +

Thiềm thừ vàng kim nhỏ,ngậm tiền giữ của cải,đem lại thịnh vượng E067

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 9cm

Thiềm thừ Hoàng Long lớn,ngậm tiền giữ của cải,đem lại thịnh vượng R043

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 13cm x

Cóc ngọc Hoàng Long,ngậm tiền giữ của cải,đem lại thịnh vượng TT-HL-4172

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14.5cm x 10.5cm

Cóc ngọc Phỉ Thuý,ngậm tiền giữ của cải,đem lại thịnh vượng C-NPT-1

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 23cm x 18cm x 20cm

Thiềm thừ Cẩm thạch,ngậm tiền giữ của cải,đem lại thịnh vượng CTT-M

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá cẩm thạch Tây Tạng. + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 12cm x 12cm +