phật quan âm phong thủy đẹp

Quan âm thượng thiện,giúp tiêu tai giải nạn,cuộc sống hạnh phúc Y147

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật quan âm thượng thiện như thủy bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 31cm

Quan âm tường long,giúp tiêu tai giải nạn,cuộc sống hạnh phúc Y149

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật quan âm trên rồng bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 18cm