Thiềm thừ vàng kim nhỏ,ngậm tiền giữ của cải,đem lại thịnh vượng E067

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 9cm

Thiềm thừ Hoàng Long lớn,ngậm tiền giữ của cải,đem lại thịnh vượng R043

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 13cm x

Cóc ngọc Hoàng Long,ngậm tiền giữ của cải,đem lại thịnh vượng TT-HL-4172

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14.5cm x 10.5cm

Cóc ngọc Phỉ Thuý,ngậm tiền giữ của cải,đem lại thịnh vượng C-NPT-1

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 23cm x 18cm x 20cm

Thiềm thừ Cẩm thạch,ngậm tiền giữ của cải,đem lại thịnh vượng CTT-M

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá cẩm thạch Tây Tạng. + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 12cm x 12cm +

Tỳ hưu tài phước,mang lại phước lộc dồi dào,tài vận hanh thông E011

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 39cm x 18cm x 31cm + Khối

Tỳ hưu cam chiêu tài,mang lại phước lộc dồi dào,tài vận hanh thông E032

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu bằng bột đá màu, đế thủy tinh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 9cm

Tỳ hưu hoàng long cõng con,mang lại phước lộc dồi dào,tài vận hanh thông M016

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu cõng con đá Hoàng Long (Tân Cương – Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 23cm x 6.2cm x

Tỳ hưu Tiêu Ngọc xanh trung,mang lại phước lộc dồi dào,tài vận hanh thông M002

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá tiêu ngọc xanh gân huyết đỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 9cm x

Tỳ hưu thanh ngọc như ý,mang lại phước lộc dồi dào,tài vận hanh thông M012

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu Thanh Ngọc cõng gậy như ý (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 4.5cm x 9.5cm.

Tỳ hưu Bắc Kinh đen,mang lại phước lộc dồi dào,tài vận hanh thông BKD-L

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh đen khủng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 12cm x 26cm + Khối