Quan âm tường long,giúp tiêu tai giải nạn,cuộc sống hạnh phúc Y149

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật quan âm trên rồng bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 18cm

Di Lặc đá Lam Ngọc,giúp tiêu tai giải nạn,cuộc sống hạnh phúc R082

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Phật Di lặc xanh ngồi, đá Lam Ngọc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 8cm x 8cm x

Di lặc ngồi Thanh Ngọc,giúp tiêu tai giải nạn,cuộc sống hạnh phúc N056

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Phật Di lạc xanh ngồi, đá tự nhiên Thanh Ngọc, đế gỗ. + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 8cm

Phật Di Lạc Phỉ Thúy,giúp tiêu tai giải nạn,cuộc sống hạnh phúc PT13

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lạc ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 6cm x 28.5cm . +

Hang thạch anh tím,thu hút và phát triển sinh khí tốt cho sức khỏe HTA11-8

+ Chất liệu và hoàn thiện: hang thạch anh tím Brazil tự nhiên (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 45cm x 25cm x 30cm +

Hang thạch anh tím,thu hút và phát triển sinh khí tốt cho sức khỏe HTA11-1

+ Chất liệu và hoàn thiện: hang thạch anh tím Uruguay tự nhiên (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 32cm x 35cm x 70cm +

Thạch anh tím,thu hút và phát triển sinh khí tốt cho sức khỏe TAT-01-2503

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 8cm x 12cm + Khối lượng:

Bông thạch anh tím,thu hút và phát triển sinh khí tốt cho sức khỏe TAT-01-2707

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 8cm x 10cm x 15cm + Khối lượng:

Thạch anh tím,thu hút và phát triển sinh khí tốt cho sức khỏe TA101-S3-1385

+ Chất liệu và hoàn thiện : Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10.5cm x 7cm x 14cm + Khối

Hang thạch anh tím,thu hút và phát triển sinh khí tốt cho sức khỏe HTA13-2940

+ Chất liệu và hoàn thiện: Hang thạch anh, thạch anh tím (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18.5cm x 15.5cm x 23cm + Khối

Thạch anh tím ,thu hút và phát triển sinh khí tốt cho sức khỏe TA101-S3-2731

+ Chất liệu và hoàn thiện : Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 9.5cm x 13cm + Khối