Vòng ngọc Myanmar,tăng cường may mắn và sức khỏe VM106-9750

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay ngọc Myanmar trắng đốm đen (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính) : 6.1cm + Khối lượng: 65g + Ý nghĩa:

Chuỗi ruby xanh,tăng cường may mắn và sức khỏe S1130-4928

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá ngọc hồng lục bảo ruby xanh (gần với ruby). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi lớn vừa, 17 bi.

Vòng ngọc Myanmar,tăng cường may mắn và sức khỏe VM103-6000

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng đeo tay ngọc Myanmar vân xanh đậm (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (đường kính): 5.3cm + Khối lượng: 24g + Ý nghĩa:

Chuỗi ruby xanh,tăng cường may mắn và sức khỏe S1130-2728

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá ngọc hồng lục bảo ruby xanh (gần với ruby). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi vừa, 21 bi. +

Vòng thạch anh tóc đỏ,tăng cường may mắn và sức khỏe S910-1360

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng đeo tay thạch anh tóc đỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 23 bi nhỏ. + Khối lượng:

Vòng thạch anh tóc đỏ,tăng cường may mắn và sức khỏe S910-2080

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng đeo tay thạch anh tóc đỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 20 bi vừa. + Khối lượng:

Mặt hoa mẫu đơn trung,tăng cường thêm nhiều may mắn,bổ trợ sức khỏe S968

+ Chất liệu và hoàn thiện : Mặt hoa Mẫu đơn ngọc Myanmar (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (đường kính): 2.5cm + Khối lượng : 5g + Ý nghĩa

Mặt như ý hổ phách,tăng cường thêm nhiều may mắn,bổ trợ sức khỏe VM117

+ Chất liệu và hoàn thiện: mặt gậy như ý cách điệu hổ phách (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 4.3cm x 2.6cm + Khối lượng: 7g

Hồ ly thạch anh trắng,tăng cường thêm nhiều may mắn,bổ trợ sức khỏe S960

+ Chất liệu và hoàn thiện: Hồ ly thạch anh trắng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 4.5cm x 3.5cm x 1.4cm + Khối lượng:

Di Lạc đá Hoàng Long,tăng cường thêm nhiều may mắn,bổ trợ sức khỏe S136

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di Lạc đá ngọc Hoàng Long (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 3.2cm x 3.8cm x 0.8cm +

Phật bản mệnh mắt mèo,tăng cường thêm nhiều may mắn,bổ trợ sức khỏe S1134

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5cm x 2.5cm x 0.8cm + Khối